Prezentarea proiectului NetBox

NetBox este un proiect ce promovează învăţarea pe tot parcursul vieţii finanţat de Comisia Europeană prin programul Lifelong Learning.

NetBox urmăreşte să dezvolte, pentru prima dată, o reţea micro-socială în comunităţile rurale, care să se concentreze pe identificarea tuturor resurselor şi nevoilor comunităţilor în scopul construirii unor parteneriate ce vor genera resurse educaţionale relevate pentru rezidenţii locali. NetBox vine cu o abordare nouă şi interesantă în domeniul facilitării învăţării şi networking-ului între diferiţi factori interesaţi în zonele rurale. Partenerii proiectului folosesc cele mai bune practici în domeniul învăţării online, networking-ului social şi un melanj între dezvoltarea comunitară bazată pe resurse şi cea bazată pe nevoi în scopul atingerii obiectivelor proiectului.

Proiectul NetBox urmărește “să piloteze şi valideze un model pentru comunităţile rurale auto-suficiente educaţional prin care beneficiarii tradiţionali de servicii educaţionale pot deveni furnizori de servicii și conținut educațional”.

Obiectivele proiectului sunt:

  • 1. Dezvoltarea unui nou model de învățare pe tot parcursul vieții pentru micile comunități rurale ecare să sporească considerabil aria și disponibilitatea resurselor educaționale și sprijinului afferent

  • 2. Dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la comunitate a rezidenţilor, furnizorilor de servicii şi a întreprinderilor private prin angajarea lor în slujba unor țeluri comune

  • 3. Stimularea dezvoltării mai multor tipuri de învățare prin schimb de valori, resurse, abilități și cunoștinte

  • 4. Stimularea de noi parteneriate de învățare la nivelul comunității facilitate de instrumente IT&C ușor de folosit și accesibile

  • 5. Îmbunătăţirea constientizării inter-culturale a celor 6 comunități pilot din Europa prin itermediul unor rețele sociale online