Oamenii din spatele proiectului NetBox

NetBox reuneşte parteneri din 9 ţări din Europa, parteneri implementatori şi parteneri-suport. Cei 6 parteneri implementatori lucrează în mod activ cu 6 comunităţi rurale şi includ Meath Partnership din Irlanda (coordonator proiect), Superact din Marea Britanie, Asociaţia pentru Educaţie şi Dezvoltare Durabilă (AESD) din România, Juanimo Karjeros Centras (JKC) din Lituania, Institute for Human Resources Development (IRZL) din Polonia şi Santa Casa da Misericórdia de Santarém (SCMS) din Portugalia. Împreună, această echipă diversă cooperează cu ceilalţi şi comunităţile lor pentru a dezvolta, elabora şi implementa proiectul NetBox. În sprijinul muncii lor sunt 3 parteneri-suport din Cipru, Germania şi Finlanda. Experţi în practici şi politici de dezvoltare comunitară CARDET din Cipru, Universitatea Paderborn din Germania lucrează împreună cu Innoventum din Finlanda contribuind cu know-how tehnologic pentru a îndeplini obiectivele proiectului ca parte a consorţiului.

 Netbox Team 2.jpg

 Netbox Întâlnire Echipă in UK, 2012

Netbox Team 1.jpg

NetBox Întâlnire Echipă, Lithuania 2012

Netbox Team 3.jpg

Netbox Întâlnire Echipă, Portugal 2013

Partenerii implementatori

Meath Partnership este o organizaţie comunitară ce acţionează la nivel de comitat, cu sediul în Kells, Comitatul Meath, cu responsabilităţi de elaborare şi implementare a programelor de dezvoltare comunitară, locală şi regională. Este specializată în consolidarea capacităţii comunităţilor locale prin elaborarea şi implementarea unei varietăţi de proiecte şi programe ce combat excluziunea persistentă şi dezavantajele sociale. www.meathpartnership.ie

Superact este o organizaţie non-profit în domeniul artei, cu sediul în Tauton, Somerset. Colaborând cu o serie de comunităţi din UK şi din alte ţări, organizaţia foloseşte arta pentru a contribui în mod semnificativ la creşterea calităţii vieţii oamenilor, eliminarea barierelor, consolidarea stimei de sine, promovarea incluziunii sociale şi ocupării şi oferirii unor căi de comunicare şi exprimare în locuri unde nu existau sau erau slab definite. www.superact.org.uk

AESD este un centru educaţional cu sediul în Călăraşi, România. Principalele activităţi se referă la implementarea de cursuri formale şi informale de educaţie pe tot parcursul vieţii, crearea unui sistem organizat de mentoring, livrarea de cursuri pentru fiecare stadiu al educaţiei adulţilor. www.aesd.ro

Juanimo Karjeros Centras este o organizaţie non-guvernamentală cu sediul în Kaunas, Lituania cu mai mult de 10 ani de experienţă în sprijinirea comunităţilor dezavantajate prin programe de educaţie non-formală şi servicii de consiliere. Urmăreşte să acopere nevoile publice prin iniţiative educaţionale, ştiinţifice, culturale, sociale li legale. www.jkc.isprendimai.lt

IRZL este o organizaţie non-profit, non-guvernamentală cu sediul în Lublin, Polonia. Misiunea sa este de a promova şi sprijini dezvoltarea sustenabilă a comunităţilor locale şi a pieţei muncii prin programe de educaţie specifice.www.naszaszkola.pl

SCMS este o instituţie non-profit, caritabilă ce acţionează în municipalitatea Santarém, Portugalia. Principalul scop al organizaţiei este de a preveni situaţiile de excluziune socială prin promovarea unei dezvoltări personale corespunzătoare. SCMS are ca grupuri ţintă persoane vârstnice, familii în situaţii de risc, organizaţiile ce sprijină comunităţile, tineri muncitori, tineri în situaţii de risc, furnizorii de servicii de îngrijire copii şi suport pentru copii în situaţii de risc. www.scms.pt

Parteneri-suport

Universitatea Paderborn din Germania este reprezentată de Departamentul pentru Educație de Business și Resurse Umane. Acest departament pregătește studenți pentru prima etapă a educației profesorale în domeniul educației adulților, educațieivocaționale și trainingului. www.uni-paderborn.de

CARDET este o organizaţie non-profit, non-guvernamentală, independentă de cercetare şi dezvoltare din Nicosia, Cipru, cu parteneri din întreaga lume. Misiunea sa este să inspire educația viitoare și să promoveze cercetarea, inovarea și dezvoltarea prin practici bazate pe evidență, cerecetări de ultimă oră. www.cardet.org

Innoventum este o companie de dezvoltare web cu sediul în Joensuu, Finlanda. Deține o semnificativă experiență în dezvoltarea de aplicații web ușor de folosit de la e-learning la magazine online și emiterea online de materiale video live. Scopul organizației este de a fi un precursor al tehnologiei web moderne și al soluțiilor bazate pe web. www.innoventum.fi