NetBox w akcji: Film dokumentalny

Film „NetBox w akcji”, opowiada historię projektu z punktu
widzenia jego najważniejszych i najbardziej zaangażowanych członków, czyli mieszkańców obszarów wiejskich.

Dzielenie się Outcomes

Wspieranie działalności eksploatacji konsorcjum projektu, dwa główne rezultaty zostały stworzone, czyli Podsumowanie projektu i Polityka Paper - obie można uzyskać za pośrednictwem poniższych linków:

NetBox Project Summary Document in Polish
book openView Online (Flipbook) or Download (PDF)

NetBox Project Policy Paper in Polish
book openView Online (Flipbook) or Download (PDF)

Przewodnik Użytkownika NetBox informuje o funkcjach i możliwościach dostępnych w ramach portalu.

book openView Online (Flipbook) or Download (PDF)