"Głosy społeczności?"

Celem Audytu lokalnego było poznanie każdej ze społeczności oraz identyfikacja jej Zasobów edukacyjnych. Audyt został tak skonstruowany, by zidentyfikować i wzmocnić występujące
lokalnie zasoby wiedzy i umiejętności umożliwić ich efektywną wymianę przy użyciu podejścia Rozwoju Lokalnego Opartego o Zasoby Lokalne (Asset Based Community Development).

We wszystkich sześciu uczestniczących społecznościach znalezione zostały osoby chętne by dzielić się posiadanymi
umiejętnościami. Były one proszone o sprecyzowanie swoich umiejętności dotyczący posiadanych hobby, kompetencji
technicznych, zawodowych i innych. Zidentyfikowane zasoby był bardzo różnorodne – od umiejętności życiowych (często niedocenianych) do zawodowych,.

      

Wyniki Badań

Partnerzy projektu Netbox wypracowali szereg produktów i praktycznych materiałów umożliwiają one rozpoczęcie podobnych działań prowadzących do aktywnego uczenia się w dowolnej społeczności na terenach wiejskich:

Research Executive Summary in English
book openView Online (Flipbook) or Download (PDF)

Audit Guide in English
book openView Online (Flipbook) or Download (PDF)

Induction Programme in English
book openView Online (Flipbook) or Download (PDF)

Audit Summary Report in English
book openView Online (Flipbook) or Download (PDF)

“Wierzymy, że społeczności wiejskie mają ogromny potencjał z
którego powinny czerpać, naszym celem jest jedynie wskazanie
sposobów jak go rozbudzić .”