Wstęp do Netbox

Netbox to projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” (ang. „Lifelong Learning Programme”).

Po raz pierwszy sześć obszarów wiejskich w obrębie Europy będzie miało okazję stworzyć mikro-portal społecznościowy którego celem będzie identyfikacja zasobów i potrzeb edukacyjnych w społeczności lokalnej oraz budowanie partnerstw lolalnych wzmacniających rozwój edukacji.

NetBox jest nowatorskim podejściem do upowszechniania uczenia się przez całe życie i sprzyja współpracy osób i instytucji z terenów wiejskich. W celu osiągnięcia założeń projektu partnerzy projektu wykorzystują dobre praktyki z zakresu kształcenia on-line i tworzenia sieci społecznościowych oraz połączenie rozwoju lokalnego opartego na zasobach oraz potrzebach („Asset-Based Community Development i Needs Based Community Development).

Celem projektu Netbox jest „pilotowanie i walidacja modelu przeznaczonego dla wiejskich społeczności lokalnych posiadających swobodny dostęp do oświaty, gdzie tradycyjni konsumenci świadczeń edukacyjnych mogą zostać również twórcami tych świadczeń i treści.”

Założenia projektu Netbox to:

1. Stworzenie trwałego modelu oferty edukacyjnej w małych wiejskich społecznościach, który znacznie poprawi zakres i dostęp do świadczeń i wsparcia edukacyjnego

2. Zwiększenie poczucia przynależności do społeczności lokalnej i poziomu zaangażowania mieszkańców, usługodawców i firm na wspólne cele

3. Wspieranie rozwoju różnych rodzajów nauczania i wymiany wiedzy i umiejętności w wybranych wiejskich społecznościach

4. Stworzenie warunków to powstawania lokalnych partnerstw na rzecz wspierania rozwoju i edukacji poprzez wykorzystanie narzędzi ICT

5. Promocja międzykulturowej świadomości poprzez zrzeszanie ludzi z wybranych społeczności w internetowych wspólnotach edukacyjnych