Obszary uczestniczące w projekcie

Oldcastle leży w północno-zachodniej części County Meath w Irlandii, granicząc od północnego wschodu z County Cavan, z zachodu z Westmeath, a z południa z Loughcrew Hills. Oldcastle leży na terenach wiejskich i ma populację rzędu 2,226 osób zamieszkujących miejscowość Oldcastle oraz tereny wiejskie. Podczas konsultacji społecznych zidentyfikowano potrzebę szkoleń dla mieszkańców Oldcastle które przeciwdziałałyby problemowi bezrobocia. Działania zaplanowane w projekcie doskonale wpisują się w potrzeby obszaru i mają możliwość stymulacji rozwoju takich gałęzi gospodarki jak turystyka. Specyfika projektu Netbox sprawia, że niezbędne jest zaangażowanie mieszkańców we wspólne tworzenie materiałów edukacyjnych na powstający portal internetowy oraz promocja działu Giełda Umiejętności. Oldcastle jest doskonałym miejscem do udziału w pilotażu w ramach projektu Netbox ze względu na duże zaangażowanie
mieszkańców w rozwój lokalny, aktywność społeczną oraz
wyraźną potrzebę stymulacji ekonomicznej regionu.

Wiveliscombe jest miastem w Somerset, 9 mil od Taunton w Wielkiej Brytanii, z populacją liczącą 2,670 mieszkańców jest lokalnym centrum aktywności na swoim terenie. Jego mieszkańcy przyzwyczajeni są do brania inicjatywy w swoje ręce, dlatego miasto było idealnym kandydatem do udziału w projekcie. Przykładem aktywności jest 16 domów wybudowanych dla osób starszych oraz nowe centrum dla dzieci powstałe w ciągu ostatnich lat. Biuro lokalne otwarte
jest sześć razy w tygodniu i stanowy centralny punkt informacyjny. Przez ostatnie 12 lat mieszkańcy stworzyli i wydają gazetkę lokalną „Messenger”, prowadzone jest lokalne radio 10Radio, klub filmowy oraz codzienne spotkania grup hobbystycznych. Ponadto, wolontariusz prowadzą lokalne centrum opieki dziennej dla osób starszych i samotnych.

Read more ...

 

 

Mapa Wspólnot Netbox

Netbox Map.jpg

Online Umów Bliźniaczych

W ramach naszych działań eksploatacyjnych w ramach projektu, aktywnie wspieramy partnerstwo internetowe społeczności NetBox w całej Europie. Te działania zostały sformalizowane w ramach umów NetBox Online Twinning, kliknij here, aby pobrać i dostępbook openView Online (Flipbook).