Ludzie w Netbox

Netbox jest tworzony przez 9 partnerów Europejskich – partnerów wdrażających i wspierających. 6 partnerów wdrażających aktywnie działa w wybranych społecznościach lokalnych na terenach wiejskich wdrażając i prowadząc pilotaż projektu.

Partnerzy wdrażający to Meath Partnership z Irlandii (koordynator projektu), Superact z Wielkiej Brytanii, Association for Education and Sustainable Development (AESD) z Rumunii, Juanimo Karjeros Centras (JKC) z Litwy, Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich (IRZL) z Polski i Santa Casa da Misericórdia de Santarém (SCMS) z Portugalii. Grupa ta wspólnie pracuje nad wdrożeniem projektu Netbox. Jej pracę wspierają partnerzy z Cypru, Niemiec i Finlandii. CARDET z Cypru ma bogate doświadczenie w działaniach związanych z rozwojem lokalnym, zaś Uniwersytet

Paderborn z Niemiec oraz Innoventum z Finlandii wspiera projekt wiedzą ekspercką z zakresu nowych technologii.

.

 Netbox Team 2.jpg

 Netbox Spotkanie Drużyny in UK, 2012

Netbox Team 1.jpg

NetBox Spotkanie Drużyny, Lithuania 2012

Netbox Team 3.jpg

Netbox Spotkanie Drużyny, Portugal 2013

Partnerzy wdrażający

Meath Partnership jest organizacją społeczną z siedzibą w Kells, County Meath, w Irlandii zajmującą się tworzeniem i wdrażaniem programów rozwoju lokalnego i społecznego na terenach wiejskich. Szczególnie w swoim regionie. Specjalizuje się w podnoszeniu kompetencji małych społeczności poprzez tworzenie I wdrażanie projektów I programów na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu oraz dyskryminacji. www.meathpartnership.ie

Superact jest organizacją artystyczną not-for-profit z siedzibą w Taunton, Somerset w Wielkiej Brytanii. Ich działalność skupia się na wykorzystaniu sztuki na rzecz przełamywania barier, poprawy jakości życia obywateli, budowania poczucia własnej wartości. Poprzez artystyczne środki wyrazu zapobiegają wykluczeniu społęcznemu oraz promują szeroki dostęp do zatrudnienia. www.superact.org.uk

AESD to centrum edukacyjne z siedzibą w Calarasi, w Rumunii. Ich głowną działalnośc stanowią kursy w ramach kształcenia formalnego i pozaformalnego oraz inne zgodne z zasadą uczenia się przez całe życie. W centrom działa również punkt informacyjny i dostęp do mentoring na każdym etapie kształcenia osób dorosłych. www.aesd.ro

Juanimo Karjeros Centras jest organizacją pozarządową z siedzibą w Kownie na Litwie. W ciągu 10 lat działalności wyspecjalizowali się w zapewnianiu wsparcia osobom zamieszkującym obszary marginalizowane poprzez organizację programów kształcenia nieformalnego oraz wsparcie doradcze. Ich celem jest działanie na rzecz poprawy warunków życia poprzez działania edukacyjne, badawcze, kulturalne, społeczne i prawne. www.jkc.isprendimai.lt

Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich jest organizacją pozarządową z siedzibą w Lublinie. Jego misją jest są działania na rzecz poprawy warunków życia i dostępności do zatrudnienia oraz wspieranie rozwoju regionalnego. Zadania swe realizuje poprzez organizację programów edukacyjnych skierowanych do mieszkańców regionu lubelskiego. www.naszaszkola.pl

SCMS jest organizacją charytatywną non-profit, prowadzącą działalność w gminie Santarém w Portugalii. Głównym celem ich działalności jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez promocję zrównoważonego rozwoju. SCMS wspiera osoby starsze, rodziny w trudnej sytuacji życiowej, młodzież oraz dzieci ze środowisk zagrożonych patologią. www.scms.pt

Partnerzy wspierający

Unwersytet Paderborn, z Niemiec jest reprezentowany przez wydział Biznesu i Rozwoju Zasobów Ludzkich. Wydział zajmuje się dydaktyką studentów kierunków nauczycielskich kształcących się w zakresie nauczania dorosłych i kształcenia zawodowego. www.uni-paderborn.de

CARDET jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową zajmującą sie badaniami i rozwojem z siedzibą w Nikozjii na Cyprze oraz międzynarodową siecią partnerów. Jego misją jest wprowadzanie edukacji nowej generacji, promocja badań, innowacji i rozwoju poprzez narzędzia oparte na wiedzy, rzetelne badania i zaangażowanych ludzi. www.cardet.org

Innoventum jest firmą projektującą strony internetowe z siedzibą w Joensuu, w Finlandii. Ma bogate doświadczenie w tworzeniu przyjaznych dla użytkownika alokacji internetowych do celów zarówno e-learningu, jak i zakupów online, czy transmisji wideo na żywo. Ich celem jest bycie w czołówce firm zajmujących się nowoczesnymi technologiami internetowymi. www.innoventum.fi