Apie Netbox

NetBox – tai Europos Komisijos remiama iniciatyva, kuria siekiama sukurti dalijimusi paremtos besimokančios bendruomenės modelį.

Projektu siekiama sukurti mikro-socialinius tinklus kaimiškose bendruomenėse, kurių pagalba bendruomenėse būtų galima identifikuoti esamus mokymosi išteklius bei poreikius, ir tokiu būdu formuoti mokymosi partnerystes bendruomenių viduje.

Projektas NetBox yra paremtas inovatyviu požiūriu, apimančiu mokymosi ir bendradarbiavimo galimybių didinimą kaimiškose bendruomenėse. Projekto partneriai, siekdami užsibrėžtų tikslų, projekte remiasi geriausiomis nuotolinio mokymo(si) praktikomis, socialinių tinklų teikiamomis galimybėmis, ir Ištekliais paremtos bendruomenės plėtros (ABCD) bei Poreikiais paremtos bendruomenės plėtros (NBCD) teorijų pagrindiniais elementais.

NetBox projekto tikslas - sukurti besimokančios bendruomenės modelį, kurio pagrindu vietos bendruomenėse būtų plėtojamos mokymosi partnerystės, paremtos vietos gyventojų gebėjimais ir bendruomenės turimais ištekliais.

Projekto uždaviniai:

  1. 1.Sukurti naują mokymosi visą gyvenimą modelį mažose kaimiškose bendruomenėse, kuris ženkliai padidintų mokymosi ir švietimo pagalbos prieinamumą;

  2. 2.Stiprinti bendruomeninę dvasią bendruomenių narių tarpe, į mokymosi procesą įtraukiant vietos gyventojus, verslo atstovus ir viešųjų paslaugų teikėjus;

  3. 3. Skatinti dalijimosi žiniomis ir gebėjimais kultūrą bendruomenių narių tarpe;

  4. 4. Skatinti mokymosi partnerysčių plėtrą bendruomenių narių tarpe, naudojantis lengvai prieinamomis ir naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis;

  5. 5. Skatinti tarpkultūrinį pažinimą ir šešių projekte dalyvaujančių kaimiškų bendruomenių bendradarbiavimą socialinių tinklų pagalba.