"Bendruomenių narių mintys?"

Bendruomenių audito tikslas – susipažinti su projekte dalyvaujančių bendruomenių turimais ištekliais ir nustatyti bendruomenių mokymosi poreikius, kurie būtų pagrindas mokymosi partnerystėms formuotis"

Visi projekto partneriai projekte dalyvaujančiose kaimiškose bendruomenėse rado žmonių, kurie norėtų ir galėtų pasidalyti savo turimomis žiniomis ir patirtimi. Bendruomenių nariai buvo paprašyti pasidalyti informacija apie savo patirtį, pomėgius, turimas technines ir profesines kompetencijas. Audito metu išryškėjo, kad žmonės bendruomenėse gali pasiūlyti ir labai buitiškos, ir itin profesionalios patirties bei žinių.


     

Mokslinių tyrimų rezultatai

Į Netbox projekto partneriai sukūrė daug praktinių išteklių ir priemonių spektrą, siekiant padėti spartinti bendruomenės audito vietinėje aplinkoje:

Research Executive Summary in English
book openView Online (Flipbook) or Download (PDF)

Audit Guide in English
book openView Online (Flipbook) or Download (PDF)

Induction Programme in English
book openView Online (Flipbook) or Download (PDF)

Audit Summary Report in English
book openView Online (Flipbook) or Download (PDF)

'Kaimo bendruomenės, mes manome, kad jų pačių likimus raktas, jie yra jų pačių geriausi turtas; tai yra iki mums tik padėti jiems atneš "didybę per"