NetBox partnerystė

NetBox projektas vienija 9 partnerius iš įvairių Europos šalių, kurie suskirstyti į pagrindinius ir pagalbinius. Šeši pagrindiniai partneriai savo šalyse aktyviai dirba su kaimiškomis bendruomenėmis, kuriose kuriamas ir diegiamas dalijimusi paremtos besimokančios bendruomenės modelis. Šie partneriai – tai: Meath Partnership (Airija), kuris yra ir šio projekto koordinatorius; Superact (Jungtinė Karalystė); Association for Education and Sustainable Development – AESD (Rumunija); Jaunimo karjeros centras – JKC (Lietuva); Institute for Human Resources Development – IRZL (Lenkija); Santa Casa da Misericórdia de Santarém – SCMS (Portugalija).

Pagrindiniams partneriams projektą įgyvendinti padeda 3 pagalbiniai partneriai, turintys specifinių žinių ir patirties kokybės valdymo, informacinių technologijų ir pedagogikos srityse. Tai: CARDET (Kipras); Universität Paderborn (Vokietija); Innoventum (Suomija).

 Netbox Team 2.jpg

 Netbox Komanda Susitikimas in UK, 2012

Netbox Team 1.jpg

NetBox Komanda Susitikimas, Lithuania 2012

Netbox Team 3.jpg

Netbox Komanda Susitikimas, Portugal 2013

Pagrindiniai partneriai

Meath Partnership – tai šalies mastu veikianti bendruomeninė organizacija, įsikūrusi Kells mieste, Meath savivaldybėje. Organizacija yra atsakinga už vietos ir kaimo bendruomenių plėtros programų kūrimą ir įgyvendinimą savo regione. Organizacija specializuojasi programų ir projektų, skirtų vietos bendruomenių stiprinimui, kūrime ir įgyvendinime. Organizacija savo veikloje ypatingą dėmesį kreipia darbui su socialinės atskirties grupėmis.Pagrindiniai partneriai. www.meathpartnership.ie

Superact – tai nepelno siekianti organizacija iš Taunton, Somerset. Organizacija savo veikloje naudoja įvairias menais paremtas metodikas, ženkliai prisidedančias prie žmonių gyvenimo kokybės gerinimo, pasitikėjimo savimi stiprinimo, socialinės atskirties mažinimo ir užimtumo didinimo. Organizacija dirba tiek su vietos bendruomenėmis, tiek ir tarptautiniu lygmeniu, siūlydama saviraiškos ir bendravimo galimybes tose srityse, kuriose jos nebuvo anksčiau išvystytos. www.superact.org.uk

AESD yra švietimo centras, įsikūręs Calarasi mieste, Rumunijoje. Pagrindinės organizacijos veiklos – formalių ir neformalių švietimo programų įgyvendinimas, mentorystės sistemos kūrimas ir plėtra, informavimo ir mokymo paslaugų teikimas visuose suaugusiųjų švietimo lygmenyse.www.aesd.ro

Jaunimo karjeros centras – tai nevyriausybinė organizacija, turinti daugiau kaip 10 metų patirtį, teikiant neformalaus švietimo ir konsultavimo paslaugas įvairioms tikslinėms grupėms. Pagrindinis organizacijos tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, socialinės ir teisinės pagalbos teikimo ir kitą visuomenei naudingą veiklą. www.jkc.isprendimai.lt

IRZL – tai nevyriausybinė, nepelno siekianti organizacija, įsikūrusi Liubline, Lenkijoje. Organizacijos misija – skatinti vietos bendruomenių ir vietos darbo rinkos darnią plėtrą ir teikti švietimo pagalbą šiame procese. www.naszaszkola.pl

SCMS – tai nepelno siekianti labdaros organizacija, veikianti Santarem (Portugalija) savivaldybės ribose. Pagrindinis organizacijos tikslas – vykdyti prevencines programas socialinei atskirčiai mažinti. Pagrindinės organizacijos tikslinės grupės – senjorai, vargstančios šeimos, bendruomeninės organizacijos, jaunimo darbuotojai, socialinės rizikos jaunimas, vaikų globos ir pagalbos paslaugų teikėjai. www.scms.pt

Pagalbiniai partneriai

Universität Paderborn (Verslo ir žmogiškųjų išteklių plėtros fakultetas) – tai projekto partneris iš Vokietijos. Projekte dalyvaujančiame padalinyje ugdomi ateities pedagogai suaugusiųjų bei profesinio rengimo įstaigoms. www.uni-paderborn.de

CARDET – tai nepelno siekianti nevyriausybinė organizacija iš Nikosijos, Kipro, kurios pagrindinė veiklos kryptis yra moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra. Organizacijos misija – skatinti tyrimų, inovacijų ir eksperimentinę plėtrą, remiantis įrodymais pagrįstomis praktikomis, pažangiausiais tyrimų metodais ir patyrusių asmenų kompetencija. www.cardet.org

Innoventum – tai interneto paslaugų kompanija iš Joensuu, Suomijos. Kompanija turi sukaupusi daug patirties, kuriant lengvai naudojamas internetines aplikacijas, skirtas įvairiems tikslams: nuo e-mokymo(si) iki e-parduotuvių bei tiesioginių video transliacijų programų. Kompanijos tikslas – būti naujųjų interneto technologijų ir internetinių sprendimų lyderiais. www.innoventum.fi