Οι Εταίροι του Έργου

Το NetBox εμπλέκει εννέα εταίρους από όλη την Ευρώπη, τόσο εταίρους που εφαρμόζουν το έργο στις κοινότητες που έχουν επιλέξει, όσο και εταίρους που υποστηρίζουν τις δραστηριότητες του έργου.

Οι έξι εταίροι που εφαρμόζουν το έργο, δουλεύουν ενεργά με έξι τοπικές αγροτικές κοινότητες για να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν πιλοτικά το NetBox. Οι εταίροι αυτοί είναι: η Meath Partnership από την Ιρλανδία (Συντονιστής Έργου), η Superact από το Ηνωμένο Βασίλειο, το Association for Education and Sustainable Development (AESD) από τη Ρουμανία, το Juanimo Karjeros Centras (JKC) από τη Λιθουανία, το Institute for Human Resources Development (IRZL) από την Πολωνία και το Santa Casa da Misericórdia de Santarém (SCMS) από την Πορτογαλία. Τα μέλη αυτής της ομάδας έχουν εργαστεί μαζί αλλά και με τις κοινότητες τους για την ανάπτυξη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου NetBox . Το έργο στηρίζεται από τρεις εταίρους από την Κύπρο, τη Γερμανία και τη Φινλανδία. Με την εμπειρία που έχουν στην κοινοτική ανάπτυξη και πολιτική, το CARDET από την Κύπρο και το Universität Paderborn από τη Γερμανία εργάζονται μαζί με την Innoventum από τη Φινλανδία η οποία εξειδικεύεται σε θέματα που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία, για την προώθηση των στόχων του έργου, ως μέρος της κοινοπραξίας.

 Netbox Team 2.jpg

 Netbox Συνάντηση ομάδας, UK 2012

Netbox Team 1.jpg

NetBox Συνάντηση ομάδας, Lithuania 2012

Netbox Team 3.jpg

Netbox Συνάντηση ομάδας, Portugal 2013

Οι Εταίροι που Εφαρμόζουν το Έργο

Η Meath Partnership είναι ένας κοινοτικός οργανισμός που απευθύνεται σε ολόκληρη την κομητεία Meath και έχει σαν βάση της το Kells, County Meath. Ο οργανισμός έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του τοπικού, αγροτικού και κοινοτικού προγράμματος ανάπτυξης σε όλη την περιοχή. Επίσης, ειδικεύεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των τοπικών κοινοτήτων μέσα από το σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας σειράς έργων και προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των επίμονων φαινομένων αποκλεισμού και μειονεξίας. www.meathpartnership.ie

Η Superact είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που ασχολείται με τις τέχνες, και έχει τη βάση του στο Taunton, Somerset. Δουλεύοντας με ένα ευρύ φάσμα κοινοτήτων εντός του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και διεθνώς, χρησιμοποιεί τις τέχνες για να κάνει μια σημαντική συμβολή στη ζωή των ανθρώπων. Αυτό γίνεται ξεπερνώντας εμπόδια, οικοδομώντας αυτοεκτίμηση, προωθώντας την κοινωνική ένταξη και την απασχολησιμότητα και παρέχοντας ισχυρά κανάλια έκφρασης και επικοινωνίας, εκεί όπου στο παρελθόν δεν ήταν καλά εδραιωμένα ή ίσως δεν υπήρχαν και καθόλου. www.superact.org.uk

Το AESD είναι ένα εκπαιδευτικό κέντρο που εδρεύει στο Calarasi της Ρουμανίας. Οι κύριες δραστηριότητες του είναι η εφαρμογή μαθημάτων σε τυπική και μη τυπική μορφή στο πλαίσιο της Δια βίου μάθησης. Επίσης, το κέντρο βασίζεται σε ένα οργανωμένο σύστημα καθοδήγησης, παροχής πληροφοριών και κατάρτισης σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης ενηλίκων. www.aesd.ro

Το Juanimo Karjeros Centras, είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που εδρεύει στο Kaunas της Λιθουανίας με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στη στήριξη κοινοτήτων που μειονεκτούν, μέσω άτυπων προγραμμάτων εκπαίδευσης και υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού. Σκοπός του οργανισμού είναι η ικανοποίηση των αναγκών του κοινού μέσα από εκπαιδευτικές, επιστημονικές, πολιτιστικές, κοινωνικές και νομικές πρωτοβουλίες. www.jkc.isprendimai.lt

Το IRZL είναι ένας μη-κερδοσκοπικός, μη-κυβερνητικός οργανισμός που βρίσκεται στο Lublin της Πολωνίας. Η αποστολή του είναι να προωθήσει και να υποστηρίξει την αειφόρο ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων και την αγορά εργασίας, μέσω στοχευόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. www.naszaszkola.pl

Το SCMS είναι ένα μη κερδοσκοπικό, φιλανθρωπικό ίδρυμα που είναι ενεργό στο δήμο του Santarém στην Πορτογαλία. Ο κύριος σκοπός του ιδρύματος είναι να αποφύγει τον κοινωνικό αποκλεισμό, με την προώθηση κατάλληλων ευκαιριών προσωπικής ανάπτυξης. Το SCMS ασχολείται με τους ηλικιωμένους, τις οικογένειες με οικονομικές και άλλες δυσκολίες, με οργανώσεις υποστήριξης της κοινότητας, με άτομα που ασχολούνται με τη νεολαία, με τους νέους σε ρίσκο, με όσους παρέχουν φροντίδα για παιδιά, αλλά και με υπηρεσίες υποστήριξης για τα παιδιά που έχουν συγκεκριμένες ανάγκες. www.scms.pt

Εταίροι που Υποστηρίζουν τις Δραστηριότητες του Έργου

Το Universität Paderborn από τη Γερμανία εκπροσωπείται από το Τμήμα Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού. Αυτό το τμήμα εκπαιδεύει τους φοιτητές που βρίσκονται στην πρώτη φάση της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, για τον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. www.uni-paderborn.de

Το CARDET είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης που εδρεύει στη Λευκωσία της Κύπρου και έχει εταίρους σε όλο τον κόσμο. Η αποστολή του είναι να εμπνεύσει και να προωθήσει καινοτόμες μορφές εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης μέσω τεκμηριωμένων και καινοτόμων πρακτικών. www.cardet.org

Η Innoventum είναι μια εταιρεία ανάπτυξης δικτύων που βρίσκεται στο Joensuu της Φινλανδίας. Έχει σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη εύκολων στη χρήση εφαρμογών μέσω διαδικτύου για διάφορες χρήσεις, όπως π.χ. για σκοπούς ηλεκτρονικής μάθησης, για ψώνια μέσω διαδικτύου, και για ζωντανή ροή βίντεο. Ο στόχος τους είναι να είναι ο πρόδρομος σε σύγχρονες διαδικτυακές τεχνολογίες και λύσεις μέσω του διαδικτύου. www.innoventum.fi